Regler

Regler

1. Tävlande som ej har anlänt till  tävlingsplatsen på föreskriven tid kan ej kräva att senare         få deltaga i tävlingen.

2. Tävlande får endast kasta, fiska från tilldelad kastplats.

3. Tävlande får endast använda ett spö åt gången. Det är tillåtet att ha ytterligare ett reservspö riggat o klart.

4. Det är ej tillåtet att ha mer än en fluga på åt gången.(enkelkrok)   Doftmedel el dylikt är ej tillåtet .

5. Den tävlande skall håva sin fisk i vattnet, Ej släpas upp på land innan håvning                 Fisken skall vara krokad i huvudregionen. Fisk som är krokad bakom huvud eller gälar är ej godkänd.

6. Fisk som krokas före slutsignal måste landas inom 5min för att få räknas i tävlingen.

7. Återutsättning skall ske om inget annat  anges av arrangören.

8. Före startsignal skall flugan hållas i handen. När startsignalen har gott får man börja kasta.

9. ”Heaten” i grundomgången och semifinalerna är på 20 minuter.

10. Har man tagit en fisk och fått den godkänd skall man sluta fiska.

om 5 fiskar inte har tagits på 20 min så lottas rätt antal vidare.

11.  Godkända arter är ( Regnbåge, Öring, Röding, )